Annen bistand

Annen bistand

I tillegg til spesialkompetanse innenfor økonomi og regnskap, yter vi bistand innenfor andre relevante områder. Vi drar nytte av våre kunnskaper på tvers av vårt fagfelt og kan gi råd basert på en tverrfaglig vurdering.

Forhandlinger

Innenfor næringslivet foregår det stadig forhandlinger på mange plan. Vi bistår våre kunder med råd og strategiske vurderinger ved forhandlinger av ulike slag. Som samtalepartner, eller ved direkte forhandlingsstøtte bidrar vi ved kjøp og salg av virksomheter eller andre forhandlinger hvor utfallet er viktig for virksomheten. Ved å kombinere vår forhandlingskompetanse med dyp innsikt i skatt- og selskapsrett, vil vår bistand ofte bidra til å sikre gode løsninger for alle parter.

Strategi

Det kan være krevende å ta riktige strategiske valg. Da er det godt å få hjelp av noen som kjenner næringslivet, og som kan gi råd om vei og retning i ulendt terreng. Vi har lang erfaring som strategisk rådgiver og diskusjonspartner. Ved å kombinere vår kunnskap innenfor økonomiske og bedriftsjuridiske emner med kompetanse innenfor strategi og strategiske valg og vurderinger, kan vi bidra til at den retning man velger er basert på veloverveide og rasjonelle begrunnelser.

Styrerådgivning

Styret har i praksis det øverste ansvaret for virksomheten. Styrets oppgaver og utfordringer er mange og varierte. Det er en rekke regler å forholde seg til. Konsekvensene av valg man gjør kan være betydelige. Vi har lang erfaring og høy kompetanse som samtalepartner og rådgiver for styret eller styrets formann, innenfor både strategiske og mer praktiske spørsmål. Vi blir ofte brukt i diskusjoner om veivalg eller som sparringspartner i vanskelige spørsmål. Vi vet at styret ofte står overfor vanskelige valg og vi bistår gjerne med vår innsikt og kompetanse.

Epost

post@revisjonspartner.no

Revisjonspartner AS

Thunes Vei 2, 0724 Oslo

Org.nr: 967 645 354