Våre tjenester

Revisjon og rådgivning

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og vi er mye brukt som rådgiver og samtalepartner av våre kunder

Revisjon


Revisjon av et regnskap øker troverdigheten og gir trygghet overfor brukerne og derfor ser våre kunder fordelene med å få regnskapene sine revidert av oss.

Økonomisk og juridisk rådgivning

De fleste virksomheter har ofte bruk for annen økonomisk rådgivning. Dette kan for eksempel gjelde omorganisering, fisjon/fusjon, skatterådgivning,

avgiftsrådgivning, generasjonsskifte osv

Annen bistand


Vi har spesiell kompetanse på mange områder innenfor økonomi og regnskap. Dette innebærer bistand i forbindelse med forhandlinger, strategi og styrekompetanse.

Epost

post@revisjonspartner.no

Revisjonspartner AS

Thunes Vei 2, 0724 Oslo

Org.nr: 967 645 354